Muzika

Muzika je nerazdvojivi dio kapuere. Ona kontroliše brzinu i vrstu igre (jogo) daje energiju igračima a ujedno i prenosi znanje i informacije.

Postoji više različitih ritmova a neki od njih su:

  • Angola
  • Sao Bento Grande de Angola
  • Sao Bento Grande de Regional
  • Sao Bento Pequeno
  • Iuna i drugi.

Kapuera orkestar (bateria) je obično sačinjen  od sljedećih instrumenata:

Tri Birimbaoa, dva Pandera, Agogo i Atabak. Raspored instrumenata u bateriji varira od grupe do grupe.

Instrumenti

instrumenti-berimbauBirimbao (Berimbau)

Birimbao je drveni jednožičani instrument koji vodi porijeklo iz Afrike. Najčešće se pravi od drveta Biribe koje raste u Brazilu. Ostali dijelovi Birimbao-a su  žica (arame) iz automobilske gume, potom rezonantna kutija (cabaca) koja je napravljena od očišćene i osušene tikve , udaraljka (vaqueta ili baqueta) kojom se udara po žici, zvečka (caxixi) i metalni novčić (dobrao ili moeda).

Birimbao vodi Rodu i svirajući određeni ritam poručuje igračima na koji način će se kapuera igrati.

Prvobitna kapuera se izvodila bez instrumenata i nije poznato kada su isti uključeni u kapueru ali danas je Birimbao jedan od simbola kapuere.

instrumenti-pandeiroPandero (Pandeiro)

Smatra se da pandero dolazi originalno iz istočne Afrike, ali imamo primjere sličnog instrumenta i u Evropi i Arabiji. Pravi se od drveta i pokriven je obično životinjskom kožom i ima 5 ili 6 metalnih dodataka čija je uloga slična zvečki i upotpunjuju zvuk. Koristi se kao prateći instrument, a u kapueri se koristi više ritmova koji se dobijaju na panderu, u zavisnosti od načina igre, gdje postoji osnovni ritam i varijacije istog.

instrumenti-agogAgogo (Agogo)

Agogo je visokozvučan metalni muzički instrument. Sastoji se od dva metalna zvonceta gdje se zvuk dobija udaranjem po površini metalnim ili drvenim štapićem. Pored kapuere agogo se koristi i u sambi i makuleleu. Takođe može da se napravi i od drveta.

instrumenti-atabaqueAtabak (Atabaque)

Atabak je visoki drveni bubanj čija je glava obično napravljena od goveđe kože. Njega obrazuje sistem kanopaca, kočića i metalnih prstenova zategnutih preko vrha drvenog tijela koje se često pravi od bureta.Osim u kapueri , Atabak se često koristi i u makulele rodi.