Upis za djecu i odrasle

Capoeira Banjaluka vrši upis novih članova, djece i odraslih. Rad je prilagođem svim uzrastima i djeca će nakon upisa biti razvrstana u odgovarajuću grupu. Brojnost djece u grupama ne prelazi 12 članova, što omogućava maksimalnu posvećenost svakom djetetu koje svojim članstvom u klubu zaslužuje kvalitetan rad i pažnju.

Uzrasne grupe:

  • 4 do 6 godina
  • 7 do 10 godina
  • 11 do 15 godina
  • 16+ i odrasli

kapuera info_4